පළාත් පාලන නව සීමා නිර්ණ වාර්තාව ලබන මසදී.

Wednesday, 02 October 2013 - 7:38

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B6%AF%E0%B7%93.

පළාත් පාලන ආයතන සීමා නිර්ණය කිරීමේ ජාතික කමිටුව විසින් සකස් කරන ලද වාර්තාව එළඹෙන නොවැම්බර් මාසයේ ජනාධිපතිවරයා වෙත ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙනවා. එම කමිටුවේ සභාපති ජයලත් රවී දිසානායක හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සදහන් කළේ මේ වනවිටත් එහි අවසන් අදියරේ කටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතින බවයි. ජන වර්ග අනුව සීමා නිර්ණය කිරීමේ කටයුතු කෙරෙහි මෙවර වැඩි අවධානයක් යොමු වී ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ.