දකුණු ආසියාවේ වැඩිහිටියන්ට හොඳම රට ශ්‍රී ලංකාව.

Wednesday, 02 October 2013 - 8:03

%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%B3%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80.

ලොව වැඩිහිටියන්ට ජීවත්වීමට වඩාත් සුදුසු රටවල් අතුරින් 36 වන ස්ථානයට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව තිබෙනවා. ඒ, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සිදුකළ නවතම පර්යේෂණයකට අනුවයි. එහි පළමු තැන පසුවන්නේ ස්වීඩනයයි. කෙසේ වෙතත්, දකුණු ආසියානු රටවල් අතර මෙම දර්ශකයේ ඉදිරියෙන්ම පසුවන රට ශ්‍රී ලංකාවවීම ද විශේෂත්වයක්. ඉන්දියාව වැඩිහිටියන්ට ජීවත්වීමට සුදුසුම රට අතුරින් 73 වන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර රුසියාව 78 වන ස්ථානයේ පසුවනවා.

 

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට මෙම දර්ශකයේ හිමි වී ඇත්තේ 8 වන ස්ථානයයි. දකුණු කොරියාව, දකුණු අප්‍රිකාව, ග්‍රීසිය වැනි රටවල් ද එහි ශ්‍රී ලංකාවට පිටුපසින් සිටීම විශේෂත්වයක්.