වීඩියෝ: අලූත්වැව සෝරත හිමියන්ගේ අපවත්වීම රටටම පාඩුවක්. ජනපති.

Thursday, 03 October 2013 - 7:56

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%3A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%9D%E0%B6%BB%E0%B6%AD+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92.

`
සම්බුද්ධ ශාසනයටත්, රටටත් සමාජයටත් මහඟු මෙහෙවරක් ඉටුකළ පූජ්‍ය අලූත්වැව සෝරත හිමිපාණන්ගේ අපවත්වීම සමස්ත රටටම පිරිමැසිය නොහැකි බලවත් පාඩුවක් බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ රටට වැඩදායී ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලා පරපුරක් ගොඩනැගීමටද උන්වහන්සේ කටයුතු කළ බවයි. අපවත්වී වදාළ ආචාර්ය පූජ්‍ය අලූත්වැව සෝරත නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ආදාහන පූජෝත්සවයට ඊයේ කතරගමදී එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.