අයවැය නොවැම්බර් 3 වන සතියේ.

Thursday, 03 October 2013 - 12:49

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+3+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A.

ලබන වසර සඳහා වන අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම ලබන නොවැම්බර් මස 3 වන සතියේදී සිදුවනු ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කළා. අයවැය දෙවන වර කියවීම හෙවත් අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරන්නේ මුදල් අමාත්‍යවරයා වන ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින්. ඒ අනුව අයවැය කථාව නොවැම්බර් මස 21 වැනිදා ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදුකරනු ඇති බවයි රජයේ ආරංචි මාර්ග කියා සිටියේ. විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මේ මස මැද භාගයේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ඊට පෙර ඒ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගත යුතුවනවා. ඒ අනුව එම විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත බොහෝදුරට අද (03) රැස්වන අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති බව රජයේ ආරංචි මාර්ග තවදුරටත් කියා සිටියා.