තිස්සගේ ඉල්ලා අස්වීම රනිල් භාර ගනී - ගයන්ත.

Thursday, 03 October 2013 - 18:52

%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93+-+%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD.

කුණ්ඩසාලේ ආසන සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවත්වීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක ඉදිරිපත් කළ ලිපිය පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ භාරගත් බව එම පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළා. මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගයන්ත කරුණාතිලක පැවසුවේ එම ලිපියෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනා අනුව කුණ්ඩසාලේ ආසනයට නව සංවිධායකවරයෙකු පත් කිරීමට සලකා බලන බවයි.