ඖෂධ ආනයනය කිරීමේදී නව කොන්දේසි.

Friday, 04 October 2013 - 12:54

%E0%B6%96%E0%B7%82%E0%B6%B0+%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92.

තත්ත්වයෙන් බාල ඖෂධ මෙරටට ආනයනය කරන ඖෂධ සමාගම් සඳහා නව නීති හඳුන්වා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සූදානම් වනවා. මේ අනුව වසරක් තුළ ප්‍රමිතියෙන් තොර ඖෂධ දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙන්වන සමාගම් වසර 5 ක් දක්වා අසාදු ලේඛන ගත කිරීමට මෙමඟින් කටයුතු කරන බවයි  අමාත්‍යාංශයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ජාතික විලවුන් උපකරණ  හා ඖෂධ අධිකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂ වෛද්‍ය හේමන්ත බෙරණරගම කියා සිටියේ. ප්‍රමිතියෙන් තොර ඖෂධ කිහිපයක්  මෙරටට ගෙන්වූ සමාගම් 4 ක් සඳහා පනවා තිබූ තහනම  ලිහිල් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඊයේ පියවර ගත්තා. කෙසේ නමුත් ඔවුන් ගෙන්වූ ප්‍රමිතියෙන් තොර ඖෂධ තවදුරටත් ආනයනය කිරීමට මේ යටතේ අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමිනුයි විලවුන් උපකරණ හා ඖෂධ අධිකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂවරයා මෙම කරුණු අනාවරණ කළේ.