දයාසිරි, සරත් දළදා සමිඳුන් වැඳපුදාගනී.

Friday, 04 October 2013 - 13:04

%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%2C+%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93.

වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත්වල මහ ඇමතිවරුන් ලෙස දිවුරුම් දුන් දයාසිරි ජයසේකර සහ සරත් ඒකනායක අද උදෑසන දළදා සමිදුන් වැඳ පුදාගෙන ආශිර්වාද ලබාගත්තා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් මල්වතු පාර්ශවයේ මහ නායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියන්ද බැහැදැක ආශිර්වාද ලබාගත් බවයි හිරු ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ.