බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණය අප්‍රේල් 22 කට පෙර.

Friday, 04 October 2013 - 13:10

%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+22+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB.

ලබන වසරේ අප්‍රේල් 22 කට පෙර බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වෙන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ලේකම් අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ප්‍රකාශ කළා. අද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නිල කාළය ලබන අප්‍රේල් මාසයෙන් අවසන්වීමට නියමිතව ඇති බවයි.