කැළෑ ගිනි තියන්න එපා. - ආපදා මධ්‍යස්ථානය.

Saturday, 05 October 2013 - 7:37

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B7%91+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%91%E0%B6%B4%E0%B7%8F.+-+%E0%B6%86%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA.

රක්ෂිත ප්‍රදේශ ගිනි තැබීමෙන් වළකින ලෙස ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වයත් සමඟ පසුගිය දින කිහිපය පුරා සෝමාවතිය ජාතික වනෝද්‍යානය, කාසල්රී ජලාශයේ ඉහළ රක්ෂිතය සහ මොණරාගල ආදී ප්‍රදේශවලින් ගිනි ගැනීම් වාර්තා වුණා.

 
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කරන්නේ ගිනි ගැනීම්වලට ප්‍රධානම හේතුව මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් බවයි. වනාන්තරවලට අමතරව වනජීවීන් ද මෙම කැළෑ ගිනි තැබීම හේතුවෙන් මිය යාම බරපතල ගැටළුවක්. ජල මූලාශ්‍රවලට ද එමගින් හානි සිදුවන නිසා වනාන්තරවලට ගිනි තැබීමෙන් වළකින ලෙසයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.