රටේ සෞභාග්‍යයට ඇමති බන්දුලගෙන් පාඩම් 3ක්.

Saturday, 05 October 2013 - 12:38

%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A+3%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

රටේ සෞභාග්‍යය උදෙසා තාක්ෂණය ජයගත් රටවලින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාගත හැකි ආදර්ශ පෙළක් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන අද හෙළිදරව් කළා. මහරගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අද උදෑසන පැවති ගුරු ප්‍රතිභා ප්‍රභා ඇගයීම් උළෙලට සහභාගි වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ එකිනෙකාට ආදරය කිරීම, ස්වභාධර්මයට ආදරය කිරීම සහ කැපවීමෙන් වැඩකිරීම යන අගයන් මෙරට සෞභාගයටද හේතුවනු ඇති බවයි.