ඩෙංගු මර්ධන සතිය හෙට සිට.

Sunday, 06 October 2013 - 19:22

%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7.


 

මේ වසරේ ක්‍රියාත්මක වන දෙවන ජාතික මදුරු මර්ධන සතිය හෙට (07) සිට 13 වන දා දක්වා දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ඩෙංගු රෝග මර්ධනය ඉලක්ක කර ගනිමින් පිහිටුවන ලද ජනාධිපති ඩෙංගු මර්ධන බලකායේ මෙහෙයවීමෙනුයි මෙය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හෙටින් ආරම්භ වන ඩෙංගු මර්ධන සතිය තුළ අධ්‍යාපන, පළාත් පාලන, පළාත් සභා, පරිසර, සෞඛ්‍ය සහ රාජ්‍ය පරිපාලන ඇතුළු අමාත්‍යාංශ ගණනාවක මෙම මදුරු මර්ධන සතිය ක්‍රියාත්මක වනවා. පසුගිය මාස කිහිපය තුළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් සිදුකරන ලද කීට විද්‍යා සමීක්ෂණවලදී තහවුරු වී ඇත්තේ ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථානවලින් සියයට 85ක් නිවෙස්වලින් ඉවත ලද භාජනවලින් බවයි. එළඹෙන ඊසානදිග මෝසමත් සමඟ මදුරු ඝනත්වය ඉහළ යාම මගින් ඩෙංගු රෝගය යළිත් හිස එසවීමේ අවදානමක් පවතින නිසා මෙම ඩෙංගු මර්ධන සතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කළ බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ.