වීඩියෝ : ආර්ථිකයට තර්ජන එපා. - ඔබාමා.

Wednesday, 09 October 2013 - 8:32

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%3A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%91%E0%B6%B4%E0%B7%8F.+-+%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F.

ඇමරිකාවේ ආර්ථිකය පිළිබඳ රිපබ්ලිකන්වරුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට තමන් සූදානම් වන්නේ ඔවුන්ගේ බලපෑම් නැවතුණොත් පමණක් බව ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා පවසනවා. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ පනත මුල් කරගෙන රිපබ්ලිකන්වරුන් දරණ මතය ඇමරිකානු ආර්ථික ප්‍රතිපත්තීන් පවත්වාගෙන යාමට බලපෑමක් බවයි බැරක් ඔබාමා කියා සිටියේ. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ පනතට රිපබ්ලිකන් පක්ෂයේ සහාය හිමි නොවීමත් සමගම පසුගිය දා කොංග්‍රස් මණ්ඩලයේ දී එරට අය වැය සම්මත වූයේ නැහැ.