ජනතා විශ්වාසය කඩ නොකරන්න - ජනපති.

Thursday, 10 October 2013 - 19:19

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%A9+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92.පක්ෂය වෙනුවෙන් ජනතාව ලබා දුන් විශ්වාසය කඩ කිරීමට කිසිවෙකුටත් අයිතියක් නොමැති බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. නව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම්දීමේ උත්සවයට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ කාටත් තනතුරු ලැබෙන්නේ පක්ෂය නිසා බවයි. ඉහළට ඒමට කෙටි මාර්ග නොමැති බවයි ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළේ.