ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන පනතට එජාපය විරුද්ධයි.

Friday, 11 October 2013 - 8:01

%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ඔක්තෝම්බර් 24 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත 2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතට එක්සත් ජාතික පක්ෂය විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක කියා සිටියේ මෙම පනත සම්මත කිරීමත් සමඟ කැසිනෝ සූදුව පැතිරීම හා තවත් සංස්කෘතික පරිහානියක් සිදුවිය හැකි බවයි. ආණ්ඩුව ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන පනත මුවාවෙන් කැසිනෝ සූදුව මෙරට තවදුරටත් නීතිගත කිරීමට උත්සාහ කරන බවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම්වරයා පෙන්වා දෙන්නේ. එමෙන්ම, මෙම පනත හරහා මෙරට සංස්කෘතිය දැඩි සෝදාපාළුවකට ලක්වන බව ද ඔහු කියා සිටියා.