කොළඹ විරෝධතා තහනම් ද? ක්ෂමා ආයතනය අසයි.

Friday, 11 October 2013 - 12:54

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%3F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92.


පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවට පෙර කොළඹ සියලූ විරෝධතා පෙළපාලි තහනම් කිරීමට රජය කටයුතු කරන බවට ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා ආයතනය චෝදනා කරනවා. ලබන නොවැම්බර් 15 වැනිදා සිට 17 වැනිදා දක්වා රාජ්‍ය නායක සමුළුව කොළඹදී පැවැත්වෙන අතර, ඊට සහභාගි වන රාජ්‍ය නායකයන් සහ නියෝජිතයන් සංචාරය කරන සියලූ ප්‍රදේශවලට එවැනි තහනමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇති බවයි ක්ෂමා ආයතනයේ ආසියා පැසිෆික් අධ්‍යක්ෂ පොලී ටෘස්කොට් ප්‍රකාශ කළේ. එය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට සහ සාමකාමී ඒකරාශි වීම යන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය පිළිගත් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් ලෙසයි ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා ආයතනය හැඳින්වූයේ.