නඩු කඩිනමින් විසඳීමට නඩු පරිපාලන ක්‍රමවේදයක්.

Saturday, 12 October 2013 - 18:53

%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

නඩු විසඳීම කඩිනම් කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තුළ නඩු පරිපාලන ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට බලාපොරොත්තු වන බව අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් පවසනවා. බදුල්ල අධිකරණ සංකීර්ණයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකට සහභාගි වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. පරිඝනක ආශ්‍රයෙන් විද්්‍යුත් ක්‍රමවේදයකට අනුව මානව හිමිකම් නඩු ගොනු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට හඳුන්වා දෙන බවද ඔහු මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා.