පොලීසියේ සහ අධිකරණ භූමියේ ඩෙංගු කීටයන් ඉහළට.

Sunday, 13 October 2013 - 18:36

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B7%E0%B7%96%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.


 
මේ වසරේ ක්‍රියාත්මක වූ දෙවන ජාතික ඩෙංගු මර්ධන සතිය අදින් අවසන් වනවා. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය විසින් දිවයිනේ ප්‍රදේශ ගණනාවක සිදුකරන ලද ඩෙංගු වැටලීම්වලදී හෙළිව ඇත්තේ පොලිස් ස්ථානවල සහ අධිකරණ භූමිවල ඩෙංගු බෝවීමේ වැඩි අවදානමක් මතුවී ඇති බවයි. එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් සී.එස්. මුතුකුඩ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සදහන් කළේ පොලිස් සහ අධිකරණභූමිවල පවතින නඩු භාණ්ඩවල ජලය පිරී පැවතීම හේතුවෙන් ඩෙංගු කීටයන් බෝවීමේ අවදානමක් මතුවී ඇති බවයි.