ලිංගික අල්ලස් පැමිණිලි ඉහළට.

Monday, 14 October 2013 - 7:43

%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.ලිංගික අල්ලස් ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් සහ ගැනීමට තැත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන පැමිණිලි ඉහළ ගොස් ඇති බව අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසම පවසනවා. එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලක්ෂ්මි ජයවර්ධන හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සදහන් කළේ නිරන්තරයෙන් ජනතාවගෙන් එවැනි පැමිණිලි ලැබෙමින් පවතින බවයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නිලධාරීන් යොදවා ඇති බව ද ඇය සදහන් කළා. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේ එවැනි සිදුවීම් වාර්තා වන්නේ නම් අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසම දැනුවත් කරන ලෙසයි.

 
ලිංගික අල්ලස් ලබා ගැනීමේ ආසන්තම සිදුවීම වාර්තා වුණේ බිබිල ප්‍රදේශයෙන්. ඒ වගා කිරීම සඳහා රක්ෂිත ඉඩමක් හෙළි පෙහෙලි කිරීමේ සිද්ධියකට අදාළව නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට ලිංගික අල්ලසක් ඉල්ලූ බිබිල අඩවි වන නිලධාරී කාර්යාලයට අනුයුක්ත ක්ෂේත්‍ර සහකාර නිලධාරියෙකු අල්ලස් කොමිසම මගින් පසුගිය සිකුරාදා අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමගයි.