ටී.එන්.ඒ. බෙදීම බෙදුම්වාදී අරමුණු ශක්තිමත් කිරීමක්. ජා.නි.පෙ.

Tuesday, 15 October 2013 - 13:34

%E0%B6%A7%E0%B7%93.%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A.%E0%B6%92.+%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A.+%E0%B6%A2%E0%B7%8F.%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B6%B4%E0%B7%99.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය තුළ වර්තමානයේ හටගෙන ඇති අර්බුදය බෙදුම්වාදී දේශපාලන අරමුණු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද්දක් බව ජාතික නිදහස් පෙරමුණ පවසනවා. කොළඹ අද (15) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් එම පෙරමුණේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මොහොමඞ් මුසම්මිල් මේ බව සඳහන් කළා.