හමුදාවේ පක්ෂ දේශපාලනයක් නැහැ. යුද හමුදාපති.

Thursday, 17 October 2013 - 7:36

%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92.යළි රට තුළ ත්‍රස්තවාදය ඇතිවීමට ඉඩ තැබිය නොහැකි බව යුද හමුදාපති ලූතිනන් ජෙනරාල් දයා රත්නායක ප්‍රකාශ කළා. කිලිනොච්චි ක්ෂේත්‍ර බලකා මූලස්ථානයේදී ඊයේ පැවති රැස්වීමක් අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ ත්‍රස්තවාදයේ ඇතැම් සෙවනැලි තවමත් ක්‍රියාත්මක බවයි.  යුද හමුදාව රටේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් ක්‍රියාකරනවා මිස, දේශපාලනය නොකරන බව ඔහු අවධාරණය කළා. නිරන්තරයෙන් මව්බිමේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම යුද හමුදාවේ අරමුණ බවයි යුද හමුදාපතිවරයා තවදුරටත් සඳහන් කළේ.