මන්නාරමේ සිට ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා මුහුද අනතුරුදායකයි.

Thursday, 17 October 2013 - 9:31

%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92.මන්නාරමේ සිට ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වන මුහුදු තීරයේ නිරන්තර වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. එම දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ ඇතැම් අවස්ථාවල සුළෙඟ් වේගය පැයට කිලෝමීටර් 80 දක්වා ඉහළ යා හැකි බවයි. එම නිසා මන්නාරමේ සිට ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වූ මුහුදු ප්‍රදේශ රළු සහ අනතුරුදායක විය හැකි බවද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.