ශ්‍රී ලංකාව ගැන බ්‍රිතාන්‍යයට ස්ථිර ප්‍රතිපත්තියක් නැහැලූ.

Thursday, 17 October 2013 - 19:05

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%96.

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය රජයට ස්ථාවර ප්‍රතිපත්තියක් නොමැති බවට එරට පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් චෝදනා කර තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ විදේශ කටයුතු පිළිබඳ කමිටුව ඊයේ (16) පාර්ලිමේන්තුවේදී වාර්තාවක් සභා ගත කරමිනුයි මෙම චෝදනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතීන් කඩවීම සම්බන්ධයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය රජය මීට වඩා වගකීමකින් කටයුතු කළ යුතු බවට එම වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙනවා. එමෙන්ම නොවැම්බරයේදී පැවැත්වෙන පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සමුළුව පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත දැඩි කොන්දේසි පැනවීමට තිබූ බව ද සිය වාර්තාවේ සඳහන් කර තිබෙනවා. 2012 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව තුළ වෘත්තීය සමිති සාමාජිකයන් ලෙස හා ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ මෙන්ම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නන්ගේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වී ඇති බවයි බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ විදේශ කටයුතු කමිටුව පවසන්නේ. කෙසේ වුවත්, පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවේදී ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් දැඩි ස්ථාවරයක පසුවිය යුතු බව ද එම කමිටුව මගින් බ්‍රිතාන්‍ය රජයට අවධාරණය කර තිබෙනවා.