පෝය විශේෂාංගය.

Friday, 18 October 2013 - 8:16

%E0%B6%B4%E0%B7%9D%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BA.

අදට යෙදෙන වප් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය වෙනුවෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය ගෙන එන විශේෂාංගය දැන්.

 
[MP3]s69494[/MP3]