සති අන්තයේ පෞද්ගලික බස් රථ වටලයි.

Friday, 18 October 2013 - 8:23

%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව මඟින් නීතිරීති උල්ලංඝනය කරන පෞද්ගලික බස් රථ සම්බන්ධයෙන් මෙම සති අන්තයේ විශේෂ වැටලීමක් දිවයින පුරා සිදුකරන බව එහි සභාපති රොෂාන් ගුණවර්ධන පවසනවා. ඔහු සඳහන් කළේ ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා නොදීම්, පදික වෙළඳුන් සහ ජංගම වෙළඳුන් බස් රථය තුළ වෙළඳාම් කිරීම ඇතුළු නීතිරීති උල්ලංඝනය කිරීම් සිදුකරන පෞද්ගලික බස් රථ සේවකයින්ට එරෙහිව පියවර ගන්නා බවයි.