කොරියානු භාෂා විභාගය අද සහ හෙට.

Saturday, 19 October 2013 - 7:52

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%82%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7.

11 වන කොරියානු භාෂා ප්‍රවීනතා විභාගය අද (19) සහ හෙට (20) පැවැත්වෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යස්ථාන 6කදී කොරියානු භාෂා ප්‍රවීනතා විභාගය පැවැත්වීමට සියලූ කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවයි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසන්නේ. මෙවර විභාගය සඳහා අයඳුම්කරුවන් 20,536ක් පෙනී සිටීමට නියමිතයි. විභාගයේ ප්‍රතිඵල නොවැම්බර් 1 වන දා නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙනවා. නිෂ්පාදන, ධීවර හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයන්හි කොරියානු රැකියා ඉලක්ක කර ගනිමින් අද (19) සහ හෙට (20) මෙම විභාගය පැවැත්වෙන බවයි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී මංගල රන්දෙනිය සඳහන් කළේ.