සුනඛ සපා කෑම් ඉහළට.

Saturday, 19 October 2013 - 7:53

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%9B+%E0%B7%83%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.

දෛනිකව සිදුවන සුනඛ සපා කෑම් සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා. සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් කුමාර ද සිල්වා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ මේ හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට විශාල මුදලක් දැරීමට ද සිදුවන බවයි. දිනකට සුනඛ සපා කෑම් 2000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වාර්තා වනවා. පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ ජලභීතිකා රෝගය හේතුවෙන් මිය යන පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව අඩුවුවත් සුනඛ සපා කෑම වැඩිවී ඇති බවයි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ. ඒ අනුව දැනටමත් දිවයින පුරා සුනඛයින් වඳභාවයට පත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ද ඔහු කියා සිටියා.