වීඩියෝ: ශ්‍රී ලංගම බස්ගාස්තු 7 % කින් ඉහළට.

Saturday, 19 October 2013 - 10:03

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%3A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+7+%25+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් ගාස්තු ද පෞද්ගලික බස් ගාස්තු වැඩිකිරීමට සාපේක්ෂව ඉහළ නංවන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිසම පවසනවා. පෞද්ගලික බස් ගාස්තු සියයට 7 කින් ඉහළ නැංවීමටයි පසුගියදා තීරණය කෙරුණේ. ඒ සඳහා ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය ද කැමැත්ත පළ කළා. ඒ අනුව, ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් ගාස්තු නොවැම්බර් පළමුවැනිදා සිට සියයට 7 කින් ඉහළ නැංවෙනු ඇති. ශ්‍රී ලංගම උප සභාපති එල්.ඒ.විමලරත්න හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට ප්‍රකාශ කළේ පෞද්ගලික බස් ගාස්තු වැඩිවීමට සමගාමීව ලංගම බස් ගාස්තු වැඩිකිරීම සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියක් බවයි.