වීඩියෝ: තැලසීමියා රෝගය සුවකිරීමේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්.

Saturday, 19 October 2013 - 18:54

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%3A+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

තැලසීමියා රෝගය සුවකිරීම සඳහා දැනට ලොව දියුණු රටවල භාවිතා වන ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීම කෙරෙහි වෛද්‍යවරුන්ගේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. තැලසීමියා රෝගය වැළඳී තිබෙන රෝගීන්ට මෙරටදී රෝග පාලනය සඳහා පමණක් ප්‍රතිකාර කෙරෙන අතර නව ප්‍රතිකර්මය තුළින් රෝගය නිට්ටාවට සුව කිරීමට හැකි බවයි වෛද්‍යවරුන් පෙන්වා දෙන්නේ.
 
තැලසීමියා රෝගය පිළිබඳව පර්යේෂණ සිදුකරන විශේෂඥ වෛද්‍ය කාලිංග නානායක්කාර කියා සිටියේ දැනට ඇටමිදුළු පාරවිලයන සැත්කම් දියුණු රටවල් තුළ සිදුවූවත් ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් පහසුකම් මෙරට නොමැති බවයි. කෙසේ වෙතත් ඉදිරියේදී අදාළ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රම ශ්‍රී ලංකාවට  හඳුන්වාදීම කෙරෙහි අවධානය යොමුව ඇති බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.