ගුරුවරුන් යළි උසස්වීම් සටනට.

Sunday, 20 October 2013 - 7:33

%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B6%A7.

වසර 3 ක් තිස්සේ ගුරුවරුන්ගේ උසස්වීම් ප්‍රමාදවීමට එරෙහිව සියලූ ගුරු සංගම් ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට සූදානම් වනවා. වසර 2010 න් පසු මේ වනතුරු කිසිදු උසස්වීමක් නොලැබුණු ගුරුවරුන් විශාල පිරිසක් දිවයින පුරා සිටින බවයි ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් සඳහන් කළේ. ගතයුතු වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට සාකච්ඡා කරමින් පවතින බව ඔහු කියා සිටියා.