අතීතය අමතක කරන්න. පක්ෂය හැරගිය පුද්ගලයින්ට ආරාධනා.

Monday, 21 October 2013 - 8:15

%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1.+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8F.


අතීතයේ පක්ෂය හැර ගිය පුද්ගලයන්ට නැවත ඊට එක්වීමට අවස්ථාව සලසා දීම අරමුණ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කරු ජයසූරිය පවසනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්ව මණ්ඩලය පිළිබද පැවැත්වෙන සාකච්ඡා සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කරමින් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ  පක්ෂය සමගි කිරීමට මහා සංඝරත්නය ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට තමන් කෘත්‍යඥතාවය පළ කරන බවයි. නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍ය, මහාමාන්‍ය ඞී.එස්. සේනානායකයන්ගේ 129 වන ඡන්ම දිනය ඊයේ දිනයට යෙදී තිබුණා. ඊට සමගාමීව එප්පාවල - කට්ටියාව මං සන්ධියේ පැවැති සමරු උත්සවයකට එක්වෙමිනුයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කරු ජයසූරිය මේ බව සදහන් කළේ.