බන්ධනාගාර ආඥාපනත වෙනුවට නව පනතක්.

Monday, 21 October 2013 - 13:09

%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%86%E0%B6%A5%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

යහපත් කල්කිරියාවෙන් පසුවන රැඳවියන් නිදහස් කිරීමේ බලය අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට පැවරෙන ආකාරයෙන් නව නීති සම්පාදනය කරන බව හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු හෙක්ටර් යාපා පවසනවා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මෙතෙක් පැවති සිරකරුවන් පිළිබඳ බන්ධනාගාර  ආඥාපනත වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නව නීතියෝජනා ඇතුළත් වාර්තාව  අධිකරණ අමාත්‍යවරයා වෙත භාරදීමේ අවස්ථාවට එම අමාත්‍යාංශයේදී අද එක්වෙමින්.
 
හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය මිලින්ද මොරගොඩ විසින් බන්ධනාගාර ආඥාපනත වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් 11 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත්කරනු ලැබුවා. එහි සභාපතිත්වය දරනු ලැබුවේ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු හෙක්ටර් යාපායි.