ඡන්ද නාම ලේඛන විරෝධතා ගොනු කිරීමේ අවස්ථාව 30 අවසන්.

Tuesday, 22 October 2013 - 8:37

%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9B%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80+30+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A.

2013 වර්ෂයට අදාළව ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට විරෝධතා ගොනු කිරීමේ අවස්ථාව ලබන 30 වන දායින් අවසන් වන බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය පවසනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය සඳහන් කළේ මේ වන විට අවසන් අදියරේ පවතින මෙම ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය ප්‍රදර්ශනයට පියවර ගෙන ඇති බවයි. ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලවල, ප්‍රාදේශීය සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල මෙන්ම දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලයේ ද මෙම අවසන් අදියරේ පවතින ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙනවා. ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයට මෙතෙක් නම ඇතුළත් කර ගැනීමට නොහැකි වූ පුද්ගලයින්ට ඒ සඳහා ඉල්ලීමටත්, නුසුදුසු පුද්ගලයින්ගේ නම් නාම ලේඛනයට ඇතුළත් වීමට ඉඩ ඇති බව පෙනී යන විට ඊට විරෝධය දැක්වීමටත් මේ අනුව ජනතාවට අවස්ථාව හිමි වනවා. 2014 වර්ෂයේ මැතිවරණ පැවැත්වෙන්නේ නම් ඒ සඳහා 2013 වර්ෂයේ මෙලෙස සකස් කෙරෙන ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය භාවිත කිරීමට නියමිතයි.