පහේ ශිෂ්‍යත්වය තවදුරටත් වලංගුද ?

Tuesday, 22 October 2013 - 19:04

%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%9A+%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AF+%3F


 
පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්විය යුතුද, නොඑසේනම් එය පවත්වන්නේ  කෙසේද යන්න පිළිබඳව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව  සූදානම් වනවා. ඒ, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පාසල් ප්‍රාථමික අංශයේ නිලධාරීන් සහ ළමා මනෝ වෛද්‍යවරුන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි. මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ නීති ලේකම් නිමල් පුංචිහේවා ප්‍රකාශ කළේ මෙම සියලූ කරුණු විශ්ලේෂනය කිරීමකින් අනතුරුව ඊට අදාළ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි. ලෝක ළමා දිනය යෙදෙන ඔක්තෝම්බර් 1 වැනිදා පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම පිළිබඳවද මානව හිමිකම් කොමිසමේ අවධානය යොමුවුණා.