අදත් පළාත් කිහිපයකට වැසි.

Wednesday, 23 October 2013 - 8:22

%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92.අදත් බස්නාහිර, උතුර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත්වල වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. එම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ කේ.ඞී. සුජීව කියා සිටියේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට අකුණු ඇති විය හැකි බැවින් ඒ පිළිබද ජනතාව අවදානයෙන් පසුවිය යුතු බවයි. මන්නාරමේ සිට යාපනය දක්වා මුහුදු තීරයේ වැසි ඇති වන බව ද ඔහු සඳහන් කළා.