වීඩියෝ : නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් අරලියගහ මැදුරේ.

Wednesday, 23 October 2013 - 19:12

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%3A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A.

රටත්, ජනතාවත් වෙනුවෙන් ක්‍රියාවට නංවා ඇති පොදු සංවර්ධන වැඩසටහන්වලදී සියලූ මහජන නියෝජිතයින් සාමූහිකව කටයුතු කළ යුතු බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා. මහජන නියෝජිතයින්ගේ වගකීම තම පෞද්ගලික අභිලාෂයන් මුදුන්පත් කර ගැනීම නොව, ජනතාව වෙනුවෙන් රජය දියත් කර ඇති සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කර ගැනීමට කැපවී කටයුතු කිරීම බවයි ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේ. ලබන වසර සඳහා වන අයවැය සැකසීමට අදාළව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා අරලියගහ මන්දිරයේ අද පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව එක් එක් අවස්ථාවලදී ගන්නා තීරණ හේතුවෙන් ජනතාව අපහසුතාවයට පත්වනවා. මේ නිසා දීර්ඝ කාලීන සැළසුම් සකස් කර සියලූදෙනා සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු එම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු බවයි ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේ.

[JPG]69875_1[/JPG]

[JPG]69875_2[/JPG]