ජර්මානු චෝදනා ඇමෙරිකාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

Thursday, 24 October 2013 - 10:30

%E0%B6%A2%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%9A%E0%B6%B4+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92.


ජර්මන් චාන්සල් වරිය වන ඇන්ජලා මර්කල්ගේ දුරකථනයට සවන් දුන් බවට එල්ල වන චෝදනා ඇමෙරිකාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඇමෙරිකානු ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා මේ බව ජර්මානු චාන්සල්වරියට දැනුම්දුන් බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළා. තමන්ගේ දුරකථනයට රහසිගතව ඇමෙරිකානු නිලධාරින් සවන් දුන් බවට ජර්මානු චාන්සල්වරිය ඇමෙරිකාවට චෝදනාවක් එල්ල කළා. මේ බව ඇය විසින් ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයාට ද ඍජුවම දැනුම්දී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඇමෙරිකාව සඳහන් කළේ එවැනි ක්‍රියාවක් තමන් විසින් සිදුනොකළ බවයි.