නොරොච්චෝලේ දෙවන අදියර කල්යෑමෙන් බි.5 ක පාඩුවක්.

Thursday, 24 October 2013 - 12:47

%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92.5+%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයේ දෙවන අදියර විවෘත කිරීම කල්යාම හේතුවෙන් රුපියල් බිලියන 5 කට ආසන්න පාඩුවක් දැරීමට විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදුව ඇතැයි ජාතික විදුලි ව්‍යාපාරය පවසනවා.

ඔක්තෝම්බර් මාසයේ එහි කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබුණා. ඒ අනුව දෙසැම්බර් මාසය වනවිට ගිගාවොට් පැය 300 ක විදුලි ධාරිතාවක් ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක් කිරීමටයි සැළසුම් කර තිබුණේ. එහෙත් බලාගාරයේ දෙවන අදියරයේ කටයුතු ප්‍රමාදවීම හරහා අදාළ පාඩුව දැරීමට සිදුව ඇති බවයි  ජාතික විදුලි පාරිභෝගික ව්‍යාපාරයේ උපදේශක බන්දුල චන්ද්‍රසේකර කියා සිටියේ.

අප මේ පිළිබඳව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති ඩබ්ලිව්.බී. ගනේගලගෙන් විමසීමක් කළ අතර ඔහු කියා සිටියේ නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයේ දෙවන අදියරයේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ සුළු ප්‍රමාදයක් දක්නට ලැබෙන බවයි. එහි කටයුතු ලබන දෙසැම්බර් මාසයට පෙර ආරම්භ කිරීමට සැළසුම් කර ඇති බව සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා.

නොරොච්චෝලේ  ගල් අඟුරු බලාගාරයේ පළමු අදියරයෙන් උත්පාදනය කරන විදුලි ධාරිතාව මේ වනවිටත් ජාතික පද්ධතියට එක්කර අවසන්. කෙසේ වෙතත් පසුගියදා එහි කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටවනු ලැබුවේ වාර්ෂික නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන්.

නඩත්තු කටයුතුවලින් පසු විදුලි උත්පාදනය ආරම්භ වුවද මෙගාවොට් 300 න් ජාතික පද්ධතියට එක් කළ හැකිව තිබෙන්නේ මෙගාවොට් 200 ක විදුලි ධාරිතාවක්. ඊට හේතුවී ඇත්තේ බලාගාරයේ මතුවී ඇති දෝෂ බවයි  ජාතික විදුලි ව්‍යාපාරයේ උපදේශක බන්දුල චන්ද්‍රසේකර කියා සිටියේ.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය මේ පිළිබඳවද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති
ඩබ්ලිව්.බී. ගනේගලගෙන් විමසීමක් කළා. සභාපතිවරයා කියා සිටියේ ජල විදුලිය උත්පාදනය මේ දිනවල සීග්‍රයෙන් සිදුවන නිසා ගල් අඟුරු බලාගාරයෙන් විදුලිය උත්පාදනය කිරීම සීමා කර ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් ජාතික විදුලි පාරිභෝගික ව්‍යාපාරය පවසන පරිදි අලාභයක් විදුලිබල මණ්ඩලයට දැරීමට සිදුවී නැතැයිද ඔහු අවධාරණය කළා.