හොඳම කාලය එළඹිලා. - ආරක්ෂක ලේකම්.

Thursday, 24 October 2013 - 12:52

%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%B3%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B6%B9%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8F.+-+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A.


 
මෙරට සියලූම ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කරන වෘත්තීය විශේෂඥයන්ට හොදම කාලය එළඹී ඇති බව ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පවසනවා. කොළඹ අද (24) පැවති 2013 ජාතික ඉංජිනේරු සමුළුවට එක්වෙමින් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ රටේ ආර්ථික දියුණුවත් සමඟ විකල්ප අවස්ථා රැසක් සියලූ ක්ෂේත්‍රවල නිර්මාණය වී ඇති බවයි. රට වෙනුවෙන් නව නිෂ්පාදන සිදුකිරීමට වෘත්තීය විශේෂඥයින්ට වගකීමක් පවතින බව ද ඔහු මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා.