අදත් වැසි. - අකුණු ගැනත් අවධානයෙන් ඉන්න.

Friday, 25 October 2013 - 8:13

%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92.+-+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1.


බස්නාහිර, සබරගමුව සහ දකුණු පළාත්වල මෙන්ම ඌව, මධ්‍යම සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ද අද (25) ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ පබෝධනී කරුණාපාල කියා සිටියේ අකුණු අනතුරු පිළිබඳ ජනතාව තවදුරටත් අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බවයි.