බස් ගාස්තුව වැඩි කලේ චෝගම් නිසාලූ.

Friday, 25 October 2013 - 13:28

%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%96.

බස් ගාස්තු වැඩිවීමට පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සමුළුවට රජය විසින් කරනු ලබන වියදම හේතුවී ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසනවා. අද (25) කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් එම පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු කියා සිටියේ ඉදිරියේදී තවදුරටත් බස් ගාස්තු ඉහළ යා හැකි බවයි. සමුළුව සඳහා දැරීමට සිදුවන වියදම් බදු මගින් අය කර ගැනීමට රජය කටයුතු කර ඇති බව ද මන්ත්‍රීවරයා චෝදනා කළා.