වීඩියෝ : තොරතුරු තාක්ෂණයට රජය විරුද්ධ නැහැ. - ජනපති.

Saturday, 26 October 2013 - 7:48

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%3A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92.

තොරතුරු තාක්ෂණයේ දියුණුවට තමන් විරුද්ධ නොමැති බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. කොළඹ දේවිබාලිකා විද්‍යාලයේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයට ඊයේ (25) සහභාගි වෙමින් ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ තොරතුරු තාක්ෂණයේ දියුණුවෙන් සමාජයට සිදුවිය හැකි හානි වැළැක්වීමට පියවර ගත යුතු බවයි. පසුගිය කාලයේ ෆේස් බුක් තහනම් කරන බවට වැරදි මතයක් රට පුරා පැතිරිලා ගොස් තිබුණා. නමුත් රජයට තොරතුරු තාක්ෂණය නවතා දැමීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි නැණසල වැනි වැඩසටහන් තුළින් රට පුරා තොරතුරු තාක්ෂණය හැදෑරීමේ අයිතිය රටේ දරුවන්ට ලබා දී තිබෙන බවයි ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.