අතරමං වූ අලින්ට රාජ්‍ය නායකයන්ගේ නම්.

Monday, 28 October 2013 - 7:30

%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%82+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A.

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සමුළුවට පැමිණෙන රාජ්‍ය නායකයින්ගේ නමින් උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවනෙහි සිටින ඇත් පැටවුන් නම් කිරීමට වනජීවි සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ පැමිණෙන රාජ්‍ය නායකයින්ගේ කැමැත්ත අනුව අතරමංව සිටින අලි ඇතුන් වෙනුවෙන් කැපකරු මාපිය ක්‍රමයක් යටතේ නම් තැබීම සිදුවනු ඇති බවයි.