ජාතික ආරක්ෂක ඒජන්සියට විනයක් අවශ්‍යයි - ඔබාමා.

Tuesday, 29 October 2013 - 19:35

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%92%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F.ඇමරිකානු ජාතික ආරක්ෂක ඒජන්සියට නිසි විනයක් අවශ්‍ය බව ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඔහු මෙම අදහස් පළ කර ඇත්තේ ජර්මානු චාන්සලර් ඇන්ජෙලා මර්කල්ගේ දුරකතනයට එම ඒජන්සිය රහසේ සවන් දුන් බවට එල්ල වන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින්. ඇමරිකානු ජාතික ආරක්ෂක ඒජන්සිය මගින් විදේශ රාජ්‍ය නායකයන්ගේ ඔත්තු බැලූ බව ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා දැන සිටියේ නැතැයි එරට සෙනෙට් සභාවේ රහස් ඔත්තු සේවා කමිටුව ප්‍රකාශ කර තිබුණා. එහෙත් ජර්මානු පුවත්පත් සඳහන් කළේ 2002 වසරේ සිට ඇමරිකාව ඇන්ජෙලා මර්කල්ගේ දුරකතනයට රහසේ සවන් දී ඇති බවයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා 2010 වසරේදී දැනුවත් වී ඇති බවද එම පුවත්පත් පෙන්වා දී තිබෙනවා. එහෙත් ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා එම ක්‍රියාව ප්‍රතික්ෂේප කර නැහැ.

ජාතික ආරක්ෂක ඒජන්සියට විනයක් අවශ්‍යයි - ඔබාමා.

ඇමරිකානු ජාතික ආරක්ෂක ඒජන්සියට නිසි විනයක් අවශ්‍ය බව ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඔහු මෙම අදහස් පළ කර ඇත්තේ ජර්මානු චාන්සලර් ඇන්ජෙලා මර්කල්ගේ දුරකතනයට එම ඒජන්සිය රහසේ සවන් දුන් බවට එල්ල වන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින්. ඇමරිකානු ජාතික ආරක්ෂක ඒජන්සිය මගින් විදේශ රාජ්‍ය නායකයන්ගේ ඔත්තු බැලූ බව ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා දැන සිටියේ නැතැයි එරට සෙනෙට් සභාවේ රහස් ඔත්තු සේවා කමිටුව ප්‍රකාශ කර තිබුණා. එහෙත් ජර්මානු පුවත්පත් සඳහන් කළේ 2002 වසරේ සිට ඇමරිකාව ඇන්ජෙලා මර්කල්ගේ දුරකතනයට රහසේ සවන් දී ඇති බවයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා 2010 වසරේදී දැනුවත් වී ඇති බවද එම පුවත්පත් පෙන්වා දී තිබෙනවා. එහෙත් ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා එම ක්‍රියාව ප්‍රතික්ෂේප කර නැහැ.