වීඩියෝ : යුරෝපය සහ ආසියාව උමං මඟකින් යා වේ.

Wednesday, 30 October 2013 - 7:28

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%3A+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%8B%E0%B6%B8%E0%B6%82+%E0%B6%B8%E0%B6%9F%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%9A.

යුරෝපය සහ ආසියාව යා කරමින් තුර්කිය හරහා දුම්රිය උමං මාර්ගයක් ඊයේ (29) විවෘත කෙරුණා. මීට වසර 150කට පෙර තුර්කියේ ජීවත් වූ ඔටෝමාන් සුල්තාන්වරයාගේ සංකල්පයකට අනුව බිහි වූ මෙම උමං මාර්ගය දිගින් කිලෝමීටර් 13යි දශම 6ක් වනවා. එමෙන්ම එය කළු මුහුදේ සිට මර්මරා මුහුද හරහා ගමන් කරන අතර, මීටර් 55ක් ගැඹුරින් එය ගමන් කරන බව සඳහන්.