අගවිනිසුරු පත් කිරීමේ ජනපති තීරණය අභියෝගයට ලක් කළ නොහැකියි.

Thursday, 31 October 2013 - 12:56

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92.

අගවිනිසුරුවරයා පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය හමුවේ ප්‍රශ්න කිරීමට හෝ අභියෝග කිරීමට කිසිවෙකුට නීතිමය අයිතියක් නැතැයි නීතිපති පාලිත ප්‍රනාන්දු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කළා. ඒ, අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් එම තනතුරට පත් කිරීමට එරෙහිව විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය ගොනුකර තිබූ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ ඊයේ සළකා බැලූ අවස්ථාවේදියි.
 

ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව අගවිනිසුරුවරයා පත් කිරීම සිදුකරනු ලබන්නේ ජනාධිපතිවරයා විසින් බවයි මෙහිදී නීතිපතිවරයා දැනුම්දුන්නේ. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදුකරන ලද ක්‍රියාමාර්ගයක් සම්බන්ධයෙන් ඊට එරෙහිව නඩු පැවරිය නොහැකි බවත් එම නඩුවලින් මිදී සිටීමේ විශේෂ වරයක් සහ මුක්තියක් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්ම ජනාධිපතිවරයාට ලබාදී ඇති බවත් නීතිපතිවරයා මෙහිදී සඳහන් කළා.
 
මීට පෙර විටින් විට පැවරූ නඩු ගණනාවක්ද මෙම හේතුව මත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි නීතිපති පාලිත ප්‍රනාන්දු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ තවදුරටත් සඳහන් කළේ.

අගවිනිසුරුවරයා පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය හමුවේ ප්‍රශ්න කිරීමට හෝ අභියෝග කිරීමට කිසිවෙකුට නීතිමය අයිතියක් නැතැයි නීතිපති පාලිත ප්‍රනාන්දු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කළා. ඒ, අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් එම තනතුරට පත් කිරීමට එරෙහිව විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය ගොනුකර තිබූ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ ඊයේ සළකා බැලූ අවස්ථාවේදියි.

ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව අගවිනිසුරුවරයා පත් කිරීම සිදුකරනු ලබන්නේ ජනාධිපතිවරයා විසින් බවයි මෙහිදී නීතිපතිවරයා දැනුම්දුන්නේ. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදුකරන ලද ක්‍රියාමාර්ගයක් සම්බන්ධයෙන් ඊට එරෙහිව නඩු පැවරිය නොහැකි බවත් එම නඩුවලින් මිදී සිටීමේ විශේෂ වරයක් සහ මුක්තියක් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්ම ජනාධිපතිවරයාට ලබාදී ඇති බවත් නීතිපතිවරයා මෙහිදී සඳහන් කළා.


මීට පෙර විටින් විට පැවරූ නඩු ගණනාවක්ද මෙම හේතුව මත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි නීතිපති පාලිත ප්‍රනාන්දු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ තවදුරටත් සඳහන් කළේ.