අද දිනයේදීත් සන්ධ්‍යා කාලයේදී දිවයින පුරාම ගිගුරුම් සහිත වැසි.

Thursday, 31 October 2013 - 13:03

%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92.


අද දිනයේදීත් අපරභාගයේදී හෝ සන්ධ්‍යා කාලයේදී දිවයින පුරා ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100 කටත් තද වැසි අපේක්ෂා කළ හැකි බවයි එහි කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ කේ.ඞී. සුජීව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ.