යාපනයට පැමිණෙන්නැයි මන්මෝහන් සිං ට ආරාධනයක්.

Thursday, 31 October 2013 - 15:13

%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82+%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.
ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය මන්මෝහන් සිං ට යාපනයට පැමිණෙන ලෙස උතුරු පළාත් මහ ඇමති සී.වී. විග්නේෂ්වරන් ආරාධනයක් කර තිබෙනවා. හින්දු පුවත්පතට ප්‍රකාශයක් ලබාදෙමින් ඔහු ඉන්දියාවට ස්තූතිය පළ කළා. ඒ, 13 වන සංශෝධනය යටතේ මෙවර පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම පවත්වන ලෙසට ඉන්දියාව කළ බලපෑමට අනුව එම ඡන්ද විමසීම සිදුකිරීම සම්බන්ධවයි. ඔහු තවදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ බලය බෙදීම, සංහිඳියාව සහ නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතුවලට ඉන්දියාවේ මැදිහත්වීම අවශ්‍ය බවයි.