අධිවේගයේ මගී ප්‍රවාහනයට විශේෂ බලපත්‍රයක්.

Saturday, 02 November 2013 - 18:48

%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

අධිවේගී මාර්ගයේ මගී ප්‍රවාහනය සිදුකරන රථ වාහන සඳහා ඉදිරියේදී විශේෂ රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් එස්.එච්.හරිස්චන්ද්‍ර පවසනවා. මහනුවරදී අද (02) පැවති වැඩමුළුවකට එක්වෙමින් ඒ පිළිබඳව අදහස් දැක්වු මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කළේ ලබන වසරේදී මෙම නව බලපත්‍රය හඳුන්වාදීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.