කටුනායක අධිවේගයේ පළමු අනතුර ජා-ඇලින්.

Sunday, 03 November 2013 - 15:39

%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%A2%E0%B7%8F-%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A.

කොළඹ - කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ පළමු රිය අනතුර මීට සුළු මොහොතකට පෙර සිදුව තිබෙනවා. සීදුව පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ ජා-ඇල පිවිසුම් දොරටුව ආසන්නයේදී මෙම අනතුර සිදුව ඇති බවයි. කටුනායක සිට කොළඹ දක්වා පැමිණි කාර් රථයක් වේගය පාලනය කිරීමට නොහැකිවී මාර්ගය දෙපස පිහිටා ඇති ආරක්ෂක වැටේ ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදුව තිබෙනවා. මෝටර් රථයට මෙහිදී හානි සිදුව ඇති නමුත්, එහි ගමන්ගත් කිසිවෙකුටත් හානි සිදුවී නොමැති බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කළා.