වාහනවල ඉදිරිපස වීදුරුවේ ආදායම් බලපත්‍රය පමණයි.

Monday, 04 November 2013 - 12:33

%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%83+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%92.
සියලූම රථවාහනවල ඉදිරිපස වීදුරුවෙහි වාහන අදායම් බලපත්‍රය හැර වෙනත් කිසිදු ලියවිල්ලක් හෝ ස්ටිකර් ඇලවීම තහනම් බවත් එම නීති කඩකරන්නන්ට එරෙහිව අද (04) සිට නීත්‍යානුකූලව පියවර ගන්නා බවත් පොලීසිය පවසනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අජිත් රෝහණ කියා සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් සියලූම පොලිස් ස්ථාන දැනුවත් කර ඇති බවයි. මෙවැනි ස්ටිකර් රිය අනතුරු බහුලවීමට හේතුවක් වී ඇති බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නා.